[…] Göran har utfört arbetet till vår belåtenhet. Han är en ansvarskännande och idérik person som åtnjutit stort förtroende såväl bland medlemsklubbarna, förbundets personal som dess styrelse. Göran besitter också en god stilistisk förmåga och har en mycket bred kunskap om den fordonshistoriska hobbyn. […]

Jan Tägt, generalsekreterare MHRF
betyg vikariat juli 2007–oktober 2008 (i dag är Göran anställd som kommunikatör på Motorhistoriska Riksförbundet ch arbetar framför allt med formgivning och redaktionella uppgifter.