(…) Göran har utfört arbetet till vår
belåtenhet. Han är en ansvarskännande
och idérik person som åtnjutit stort
förtroende såväl bland medlemsklubbarna,
förbundets personal som dess styrelse.
Göran besitter också en god stilistisk
förmåga och har en mycket bred kunskap
om den fordonshistoriska hobbyn. (…)

Jan Tägt, generalsekreterare MHRF
(betyg vikariat juli 2007 – oktober 2008)

Informationssidan från Motorhistoriska
Riksförbundet är en återkommande
publikation i Classic Motor. PåGång
vänder sig till deras i dag 167 anslutna
klubbar med över 95 300 medlemmar.