Jag har skrivit om allt från sällskapsdjur
till offentlig upphandling.
Och ifrågasatt en del däremellan.

Läs mer om mina uppdragsgivare
och utbildningar i mitt CV.

Är medlem i Journalistförbundet
samt aktiv i Frilans Riks.